Tietoa nestekaasusta

Kaasumaisessa olomuodossa oleva paloöljy on oikea kuvaus kutsumastamme nestekaasusta. Nestekaasu koostuu hiilivedyistä propaanista ja butaanista, tai näiden kahden seoksesta. Nämä kaasut uutetaan raakaöljystä.

Normaalissa ympäristön lämpötilassa nestekaasu höyrystyy kaasuksi, mutta ollessaan paineen alaisena esim. pullossa, sitä voidaan säilyttää myös nestemäisessä muodossa.

Propaani jota pullokaasu yleensä on, säilytetään usein komposiitti-ja teräspulloissa, jotka kestävät korkeampaa painetta. Butaani jota usein sytyttimissä ja retkeilyvälineissä käytetään, voidaan säilyttää myös kevyempirakenteisissa kaasusäiliöissä ja kertakäyttörasioissa.


Käyttöturvallisuustiedotteet (pdf)

Sievert Powergas 2203, 2204
Sievert Ultragas 2202, 2205
Sievert MAPP 2221
Unilite LG-300 täyttökaasu
Puhkaistava 678191 190g kaasu Express
Minikaasu 670445 art 445 60g Express

Nestekaasun turvallinen käyttö

Vuotava nestekaasu aiheuttaa tulipalovaaran. Nestekaasu on ilmaa raskaampaa ja käyttää happea palamiseen.

Kolme asiaa on erityisen tärkeää nestekaasuonnettomuuksien välttämiseksi:

  • 1. Kunnossa olevat käyttölaitteet
  • 2. Estä vuodot
  • 3. Varmista hyvä ilmanvaihto sisätiloissa

Vuotava nestekaasu voi sytyttää tulipalon tai pahimmassa tapauksessa aiheuttaa räjähdyksen. Kaasupullon hanan tulisi olla aina suljettuna kun sitä ei käytetä. Kaasupullo on säilytettävä aina pystyasennossa ja maan tasalla, koska nestekaasu on ilmaa raskaampaa ja voi siksi kerääntyä kellareihin, viemäreihin jne. Ilmanvaihto on tärkeää työskenneltäessä sisätiloissa koska nestekaasun palaminen kuluttaa happea. Hapen puute aiheuttaa epätäydellistä palamista, joka synnyttää hiilimonoksidia hiilidioksidin sijaan. Hiilimonoksidi (häkä) on petollinen ja tappava kaasu.

Kotitaloudessa saa kerrallaan säilyttää 25 kg nestekaasua, joka käytännössä tarkoittaa kahta 11 kg nestekaasupulloa. Älä säilytä nestekaasupulloja koskaan kellarissa tai vintillä. Paras paikka pullojen säilytykseen on ulkona hyvin tuulettuvassa tilassa poissa suorasta auringon paisteesta.

Sammuta nestekaasupalo aina jauhesammuttimella, ei koskaan vedellä. Siirrä nestekaasupullot turvalliseen paikkaan jos läheisyydessä on tulipalo. Jos mahdollista sulje kaasupullon hana.

Teräksiset kaasupullot on varustettu turvaventtiilillä, joka avautuu, jos pullon paine nousee liian korkeaksi, esimerkiksi jos tulipalo on lähellä kaasupulloa. Turvaventiili estää kassupulloa räjähtämästä. Turvaventtiilin toiminnan varmistamiseksi on tärkeää, että nestekaasupulloa säilytetään aina pystyasennossa. Lisäksi suljettu ventiili pysäyttää huomaamattoman kaasuvuodon, jos letku sattumalta vahingoittuisi.

Turvallisuus

Työskentele tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Älä sijoita nestekaasupulloa kuuman laitteen lähelle. Varmista, että kaasupullo on pystyasennossa kuljetuksen aikana.Tarkista säännöllisesti venttiilit ja liitännät kaasuvuotojen varalta. Muista myös, että hyvä ilmanvaihto on tärkeää kaasun säilytys- ja käyttötiloissa. Ilman vaihtuminen on tärkeää myös tehokkaan palamisen varmistamiseksi. Tarkista, että kaasupullo on ympäristön lämpötilassa työtä aloitettaessa. Jos aiot käyttää kaasupulloa alle nollan lämpötilassa, käytä propaania butaanin sijaan, koska butaani ei höyrysty kaasuksi alhaisissa lämpötiloissa.

Nestekaasutyökalut

Älä koskaan anna kouluttamattoman henkilön käyttää nestekaasutyökaluja. Käytä aina hyväksyttyjä nestekaasutyökaluja. Ole erityisen tarkka säätimien ja liitoksien kanssa.

Älä koskaan käytä muita kuin nestekaasukäyttöön tarkoitettuja venttiileitä, polttimia ja kaasuletkuja. Esim. Sievertin nestekaasuletkut täyttää EN 559 standartin. Kaasuletkun sisäkerros on mustaa kaasunkestävää kumia, jonka päällä on tukeva kuitukerros, joka kestää korkeaa painetta, sekä vielä ulompi, oranssinvärinen kerros suojaamassa ulkoisilta vaurioilta, auringonvalolta ja otsonilta. Kaikki tuotteemme on suunniteltu niin, että niiden materiaalit kestävät nestekaasua ja kaasuvuodon riski on minimaalinen.

Varmista, että sinulla on sopivat laitteet työhösi. Varmista, että olet kiristänyt venttiilit ja liitännät. Tarkasta säännölllisesti laitteet, ja että järjestelmä on tiivis.

Lue käyttöohjeet ja noudata turvaohjeita. Käytä vuodonilmaisinta tai saippuavettä tai erityistä nestettä apuna vuotojen etsimisessä venttiileistä ja liitoksista. Nestekaasuletkut tulisi tarkastaa erityisen huolellisesti ja vaihtaa ne, jos niissä näkyy kulumista tai vaurioita. Taivuta letkuja ja etsi murtumia kumista. Suorassa auringonpaisteessa olevat letkut vanhenevat nopeammin kuin sisällä käytettävät.

Nestekaasun varastointi

Nestekaasuun ei vaikuta pitkä säilytysikä. Irrota aina laitteet kaasupullosta. Säilytä kaasupullo aina tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Vältä kaasupullon säilyttämistä lämpimässä tilassa. Alle nollan lämpötila on täysin turvallinen säilytyslämpötila. Varmista hyvä ilmanvaihto. Periaatteessa nestekaasua voidaan säilyttää loputtomiin kaasupullossa laatuun vaikuttamatta. Muista irrottaa kaikki liitännät ennen laitteiden varastointia. Järjestelmän tyhjentämiseksi kaasusta sulje kaasupullon hana. Sulje sen jälkeen kaikki venttiilit laitteissa. Näin estät nestekaasun vuotamisen ulos, kun avaat järjestelmän uudestaan.

Kotitaloudessa saa kerrallaan säilyttää 25 kg nestekaasua, joka käytännössä tarkoittaa kahta 11 kg nestekaasupulloa. Älä säilytä nestekaasupulloja koskaan kellarissa tai vintillä. Paras paikka pullojen säilytykseen on ulkona hyvin tuulettuvassa tilassa poissa suorasta auringon paisteesta.

Nestekaasun ominaisuuksia

Nestekaasu on erittäin tehokasta polttoainetta. Sen energiasisältö on korkea. Nestekaasua on helppo varastoida ja kuljettaa. Paljon polttoainetta vie vain pienen tilan: sitä on helppo säilyttää ja kuljettaa. Nestekaasu muodostaa palavan seoksen ilman kanssa, kun kaasun määrä on 2 - 10 %. Kun kaasu muuttaa olomuotoaan nesteestä kaasuksi, tilavuus kasvaa 250-kertaiseksi, eli nestekaasun energiasisältö on suuri. Nestekaasu säilyy pullossaan miltei loputtomiin kaasun karkaamatta.

Nestekaasu on ympäristöystävällistä

Nestekaasu on myrkytöntä eikä sisällä vaarallisia lisäaineita. Nestekaasu ei saastuta ilmaa eikä vesistöjä. Nestekaasusta ei aiheudu mitään vaarallisia polttokaasuja, ainoastaan hiilidioksidia ja vesihöyryä. Kaasu ei saastuta vettä, siitä ei synny nokea, se ei syövytä, eikä se aiheuta raudan tai muiden metallien ruostumista. Nestekaasu ei sisällä lyijyä tai raskasmetalleja ja se on myrkytöntä. Toisin sanoen nestekaasu on ympäristöystävällinen polttoaine. Ainoa lisäaine on voimakkaasti haiseva aine, joka toimii vuotavan kaasun varoitussignaalina. Normaalisti nestekaasu on hajutonta.