Takuu- ja reklamaatioasiat – Palautteet ja yhteydenotot

Toiminnallinen takuu Sievert, Iroda, Rothenberger Industrial-tuotteet

Oy FinnFlame Ab myöntää työkalulle 12 kuukauden takuun *) tuotteen ostopäivästä lukien. Takuun voimassaolo edellyttää ostotositteen tms. esittämistä takuuanomuksen yhteydessä. Pidätämme oikeuden päätöksemme mukaan korvata tuotteen mahdollisen virheen korjaamalla sen, vaihtamalla osia tai vaihtamalla tuotteen.

Toiminnallinen tuotetakuu ei korvaa mahdollisesti aiheutuneita epäsuoria tai suoria vahinkoja tai kustannuksia, kuitenkin aina paikalliset lait ja asetukset huomioiden. Takuun piiriin ei kuulu normaalin käytön seurauksena aiheutunut osien kuluminen. Huolimattoman käsittelyn, käyttöohjeen vastaisen käytön tai huollon laiminlyönnin (esim. suuttimien puhdistus) vuoksi aiheutuneet viat tai käyttöhäiriöt eivät myöskään ole takuutapauksia. Tuotetakuu ei ole voimassa, jos työkalua on muutettu alkuperäisestä tai siihen on lisätty työkaluun kuulumattomia osia.

*) 12kk ammattikäytössä; Sievert- ja ammattikäyttöön tarkoitetut Iroda-työkalut. Ei kuitenkaan koske poikkeuksellisissa käyttöolosuhteissa tai konevuokraamokäytössä olleita työkaluja. Real Heat- ja Rothenberger Industrial-työkalut ovat pääasiassa harrastajakäyttöön tarkoitettuja, jolloin harrastajakäytön 12 kk takuukäytännöt pätevät – ammattikäytössä takuu voi olla rajattu ja lyhyempi kestoltaan.

MITÄÄN LAITTEITA TAI LAITTEEN OSIA EI SAA OMATOIMISESTI LÄHETTÄÄ MEILLE. EMME VASTAANOTA TAI LUNASTA OMATOIMISIA PALAUTUSLÄHETYKSIÄ. JOS TARVITSEMME JONKIN LAITTEEN TAI SEN OSAN MEILLE TUTKITTAVAKSI, LÄHETÄMME SIITÄ KIRJALLISET OHJEET ERIKSEEN.

Täytä aina takuu- tai reklamaatioasioissa yltä löytyvä lomake.

HUOM! Dynaamisen lomakkeen täyttö ei välttämättä onnistu selaimen PDF näkymässä, vaan lomake pitää tallentaa omalle koneelle ja täyttää esim. Adobe Acrobat Readerissä.

Tarvittaessa voit ladata Readerin tästä:

https://get.adobe.com/fi/reader/