Ympäristövastuumme

Eri ympäristönäkökulmat ja kestävän kehityksen haasteet otetaan huomioon kaikessa toiminnassamme.

Pakkauksien kierrätys

Huolehdimme myös ympäristövastuustamme liittyen tuotteiden pakkausmateriaaleihin. Olemme Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n jäsen. Yritykset joutuvat lainsäädännön ja Suomen EU:n kanssa vahvistamien tavoitteiden mukaisesti vastaamaan kotimaan markkinoille toimitettujen pakkausten hyötykäytöstä.

Lainsäädännön tarkoituksena on vähentää pakkausjätteen määrää ja samalla lisätä pakkausten uudelleenkäyttöä sekä syntyvän jätteen hyödyntämistä. Päätöksellä ehkäistään ympäristöhaittoja ja kaupan esteiden syntymistä sekä kilpailun vääristymistä ja rajoittumista. Tuottajat eli pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat ovat käytännön syistä nostettu päävastuullisiksi: heillä on katsottu olevan parhaimmat mahdollisuudet vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen.

Voimassa oleva jätelaki asettaa jokaiselle tuottajalle eli yritykselle, jonka liikevaihto on 1 M€ tai enemmän ja joka saattaa tuotteiden mukana pakkauksia Suomen markkinoille, velvoitteet huolehtia pakkausten hyötykäytöstä.

Lisäksi yrityksillä on hyötykäyttöön liittyvät tiedotus- ja raportointivelvoitteet. Jätelain 18 b §:n, 3 momentin mukaan tuottajalla tarkoitetaan yritystä, joka pakkaa tai pakkauttaa tuotteitaan sekä yritystä, joka tuo pakattuja tuotteita Suomen markkinoille. Tarkasta aina että yhteistyökumppanisi on RINKI Oy:n jäsen! Lisätietoja nettisivuilta www.rinkiin.fi

Sähkölaitteiden kierrätys

Olemme myös SER – tuottajayhteisön (Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätys) Elkerin jäsen. Vastuu SER- laitteiden (Sähkö- ja elektroniikka laitteiden) jätehuollon järjestämisestä on siirtynyt kuluttajilta tuottajille. Muutos perustuu EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevaan direktiiviin sekä kansallisen jätelain muutokseen ja valtioneuvoston asetukseen. Tuottajaksi katsotaan tuotteen valmistaja, maahantuoja tai myyjä, joka myy laitteita omalla tuotemerkillään.

Kierrätyksen kustannukset

Tuottajat vastaavat kierrätyksen järjestämisestä ja niistä syntyneistä kustannuksista. Tuottajat lisäävät syntyneet kustannukset myymiensä tuotteiden hintoihin. Kierrätyskustannukset voivat erillisesti näkyä kuitissa, mutta kaikkien kaupoissa myytävien SE-laitteiden hintojen tulee sisältää kierrätyskustannukset. Kuluttajat voivat toimittaa kodin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet maksutta tuottajayhteisöjen järjestämiin virallisiin keräyspisteisiin.

Perussääntönä on, että kuluttaja voi kerralla palauttaa samaa tuotetta maksimissaan 3 kpl. Palautuskelpoisia ovat kokonaiset laitteet. Kaupalla ei ole lakisääteistä SE-laitteiden vastaanottopakkoa, vaan kaupan tehtävänä on osoittaa asiakkaalle lähin virallinen keräyspiste. Mikäli kauppa myynnin yhteydessä ottaa kuluttajalta vastaan vanhan laitteen, ei tästä peritä erillistä maksua. Vanhoja SE-laitteita kotitalouksista noudettaessa kaupalla on kuitenkin oikeus veloittaa kuluttajalta poiskuljetuksesta aiheutuvat kustannukset.

Keräyspisteiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.elker.fi kohdasta ”kierrätyspalvelut”.

Sosiaalinen laadunvalvontamalli amfori BSCI

Lisäksi monet tavarantoimittajamme kuuluvat amfori BSCI – (Business Social Compliance Initiative) sosiaalisen laadunvalvonnan mallin piiriin, jonka tavoitteena on ns. riskimaiden tavarantoimittajien työolojen parantaminen kansainvälisten sopimusten vaatimalle tasolle sekä selkeyttää ja yhtenäistää yritysten tekemää tavarantoimittajien valvontaa. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa, että kuluttajille tarjottavat tuotteet on valmistettu sosiaalisesti ja eettisesti hyväksyttävissä tuotanto-olosuhteissa.