Ladattavat aineistot

Kaasumaisessa olomuodossa oleva paloöljy on oikea kuvaus kutsumastamme nestekaasusta. Nestekaasu koostuu hiilivedyistä propaanista ja butaanista, tai näiden kahden seoksesta. Nämä kaasut uutetaan raakaöljystä.

Normaalissa ympäristön lämpötilassa nestekaasu höyrystyy kaasuksi, mutta ollessaan paineen alaisena esim. pullossa, sitä voidaan säilyttää myös nestemäisessä muodossa.

Propaani jota pullokaasu yleensä on, säilytetään usein komposiitti-ja teräspulloissa, jotka kestävät korkeampaa painetta. Butaani jota usein sytyttimissä ja retkeilyvälineissä käytetään, voidaan säilyttää myös kevyempirakenteisissa kaasusäiliöissä ja kertakäyttörasioissa.